'Gemeenten worstelen met ernstig oplopende kosten voor ouderenhulp

 

In grote gemeenten zullen in 2024 duizenden extra ouderen aanspraak maken op hulp, wat zorgt voor een "miljoenenstrop". Dat schrijft het AD dinsdag op basis van onderzoek van gemeentekoepel VNG onder de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Amersfoort en Apeldoorn.

Het aantal ouderen dat een beroep doet op de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) groeit, waarmee ook de kosten stijgen. Kwetsbare inwoners kunnen door deze wet aanspraak maken op voorzieningen zoals huishoudelijke hulp of woningaanpassingen, die de gemeente dan voor hen moet betalen.

De kosten zullen de komende vijf jaar elk jaar met zo'n 7 procent stijgen, verwacht VNG.

 

De toename van de hulpvraag zou onder meer komen door vergrijzing, een afnemende beschikbaarheid van mantelzorgers en het beleid om ouderen langer onafhankelijk te laten wonen.

Ook de abonnementsvorm voor ondersteuning, waarbij iedereen die er aanspraak op maakt in 2019 maximaal 17,50 euro per vier weken betaalt, doet de kosten oplopen. De rest leggen gemeenten namelijk bij.

 

 

 

Bejaarden hebben baat bij antivalcursussen

Het aantal Nederlanders met een gebroken heup is de afgelopen jaren toegenomen, meldt informatiecentrum voor de zorg Vektis. In vijf jaar tijd is het aantal met 12 procent gegroeid, naar bijna 25.000 patiënten in 2017.

Een deel van de stijging is te verklaren door bevolkingsgroei en vergrijzing, hoewel 85-plussers hun heup juist minder vaak breken.

Mensen tussen de 65 en 74 jaar breken nu iets vaker een heup dan vijf jaar terug. Vektis telde een toename van tweehonderd heupfracturen per 100.000 verzekerden in 2013 naar 238 in 2017.

 

In 2013 telde Vektis 2.176 gebroken heupen bij de 85-plussers, tegenover 2.043 per 100.000 verzekerden in 2017.

Hoeveel heupen elke persoon gebroken heeft is niet geteld, maar een woordvoerder vermoedt dat het niet vaak voorkomt dat één patiënt beide heupen tegelijkertijd breekt.

Vektis kan ook geen verklaring geven voor de toename; de organisatie duidt zelf geen cijfers. Uit ander onderzoek is wel bekend dat er veel ongelukken gebeuren met ouderen op e-bikes en dat met name hoogbejaarden baat kunnen hebben bij antivalcursussen.

Ouderenorganisaties: Veel ouderen laten geld van toeslagen liggen

 

Senioren weten vaak niet dat ze in aanmerking komen voor huur- en zorgtoeslag, melden vijf ouderenorganisaties. Ouderen lopen hier volgens hen mogelijk jaarlijks duizenden euro's door mis.

 Volgens de vijf organisaties - KBO-PCOB, FASv, NOOM, NVOG en KNVG - maakt een op de zes huishoudens met 55-plussers die op grond van hun inkomen daarvoor in aanmerking komen geen gebruik van de huurtoeslag. Een op de tien vraagt geen zorgtoeslag aan.

Vooral kwetsbare ouderen en oudere migranten dienen geen aanvragen in. Ze weten vaak niet dat ze er voor in aanmerking komen, omdat bijvoorbeeld een overleden partner de financiën altijd regelde, of ze denken dat een vast inkomen nodig is om een toeslag te kunnen aanvragen.

 

De organisaties willen dat de overheid senioren beter gaat informeren over de toeslagen, omdat het mislopen hiervan een negatief effect op de koopkracht kan hebben.