Donatie koor “Zanglust”

Niet zo lang geleden werd ik gebeld door Arie van der Hoek penningmeester van het voormalige Ouderenkoor “Zanglust”. Hij zei:

Zoals je weet is het koor per 31 december 2021 opgeheven.
We hebben nog geld in kas en in overleg besloten, dit te schenken aan het fietsplan van SGO.
Kunnen we een afspraak maken.
De afspraak werd gemaakt voor woensdag 25 mei.

Aanwezig waren de gewezen voorzitter Bep de Man-van de Merwe en penningmeester Arie van der Hoek om mij, penningmeester van SGO, te verrassen. In ons gesprek kwam naar voren, dat ze de tegoeden wilden schenken aan het Fietsplan van SGO.

De motivatie van de gift is om het goede doel van het Fietsplan te steunen en om onze zieke en gehandicapte medemens fijne momenten te bezorgen.
En een verrassing werd het, een fantastisch bedrag van € 1500,00 werd aan mij overhandigd.
Een geweldig initiatief en een prachtige verrassing.

Onze dank gaat dan ook uit naar de oud leden van het Ouderenkoor “Zanglust”

Penningmeester,

Gerrit Sint-Nicolaas.