Stichting Brentano’s

Heldere en eigentijdse doelstellingen

De Stichting werd in oktober 1821 opgericht, 10 jaar na het verschijnen van het testament, met de doelstelling:

  • het (doen) bouwen en beheren van een oudemannenhuis, met huisvesting, kost, drank, oppassing en voorzieningen bij ziekte.

In 2008 zijn de statuten gewijzigd en werden, mede door de regelgeving rondom de ANBI status, verbreed. De huidige doelstelling van de Stichting is:

  • bevordering van het welzijn van ouderen en al wat daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord.

De Stichting beoogt niet het maken van winst. Wij trachten ons doel onder meer te verwezenlijken door het door de Stichting beheerde vermogen te belenen, te beleggen en te vervreemden, door financiële middelen te genereren uit beleggingen, het aantrekken van effectenkredieten, het aangaan van zekerheden en het ter lening verstrekken van gelden. De doelstelling is zo ruim gekozen om de wensen van de erflater te kunnen realiseren en het tegelijkertijd mogelijk te maken om te voldoen aan de hedendaagse eisen.