Stichting het R.C. Maagdenhuis

De stichtingen Het Rooms Catholijk Maagdenhuis en Brentano zijn charitatieve vermogensfondsen, die met de opbrengst ervan sociale initiatieven in Nederland ondersteunen. Onder andere door financiele deelname in projecten die het welzijn van ouderen en anderen die dat nodig hebben, verbeteren. De oprichting van Het Maagdenhuis dateert van 1570 – dus van voor de reformatie in Amsterdam – toen twee Amsterdamse vrouwen de zorg op zich namen voor enkele meisjeswezen. Daarmee begon de geschiedenis.

Naast haar programma’s steunt het Maagdenhuis in Nederland sommige andere maatschappelijke initiatieven. In enkele gevallen is het Maagdenhuis betrokken bij de ontwikkeling van projecten. Daarnaast is het mogelijk voor andere stichtingen om een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage.

Het gaat dan om financiering van maatschappelijke initiatieven, die veelal op initiatief van de doelgroep zijn ontstaan en/of die direct ten goede komen aan sociale activering van de doelgroep. De voornaamste doelgroepen die het Maagdenhuis ondersteunt zijn (kwetsbare) ouderen en jongeren. Denk bijvoorbeeld aan jongeren in de pleegzorg of jongeren die zich niet redden of thuis voelen binnen het reguliere onderwijs.

Activiteiten van zorg- en onderwijsinstellingen die behoren tot het reguliere bedrijfsproces komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Speelpleinen, vakanties, individuele nood, medische zorg en natuur/milieu projecten vallen tevens niet binnen de gestelde doelen voor giften uit het fonds.
Projecten binnen de gebieden kunst, cultuur, sport en vrije tijd komen niet in aanmerking voor een gift, tenzij het gaat om een methodische inzet die ten goede komt van de doelgroep,