Gemeente Hoeksche Waard

Dorpsgericht werken
Samen met haar inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties werkt gemeente Hoeksche Waard aan de vitaliteit van het gebied. Een gemeente waar iedereen meedoet en tot zijn recht komt. Een vitale Hoeksche Waard waar het goed wonen, werken en vertoeven is.

Samenwerking staat centraal
Om dat voor elkaar te krijgen én te behouden, wordt er dorpsgericht gewerkt. Hierbij staat de samenwerking tussen alle partijen centraal. Aan de ene kant betekenen wij graag iets voor de ideeën die er ontstaan in de samenleving. Aan de andere kant vinden wij het belangrijk dat alle belanghebbenden nauw betrokken zijn bij het beleid en de projecten die worden opgestart. De rol die de gemeente speelt – denk bijvoorbeeld aan ondersteunen, meedenken of partijen bij elkaar brengen – is afhankelijk van de behoefte die er is vanuit de samenleving