Stichting Vrienden van Zorgwaard

Het doel van de stichting is om zonder winstoogmerk het bevorderen van het welzijn van de bewoners van alle locaties van de zorgorganisatie Stichting Zorgwaard door het ontplooien van activiteiten en het verzorgen van bijzondere voorzieningen, die door deze locaties niet (kunnen) worden verzorgd.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan
De Stichting Vrienden van Zorgwaard zorgt voor de financiering van activiteiten en voorzieningen ten behoeve van de bewoners van alle locaties van de zorgorganisatie Zorgwaard in de Hoeksche Waard. Dit betreft activiteiten en voorzieningen die niet uit reguliere bouw- en zorgbudgetten kunnen worden bekostigd. Voorbeelden uit de afgelopen jaren zijn de financiering van de aanschaf van braintrainers voor vijf vestigingen (te Oud-Beijerland, Puttershoek, ‘s-Gravendeel en Strijen), van apparatuur (Silverfit) voor revalidatie en fysieke training van ouderen in twee zorgcentra (te Oud-Beijerland) en van apparatuur ter activering (Tovertafel) in de vestiging Bliekenhof in Klaaswaal. Verder zijn de Vrienden van Zorgwaard in de afgelopen jaren bezig geweest met de financiering van een renovatiebeurt van de Egmontshof, de inrichting van de tijdelijke locatie Zoomhoek en de nieuwbouwlocatie Gravin Sophie in Oud-Beijerland. Het meest actuele doel is de inrichting van de nieuwste zorglocatie Rembrandt, de vervanging van de Egmontshof en Zoomhoek. Het gaat daarbij ook weer om voorzieningen voor de bewoners die niet uit reguliere budgetten voor de bouw en inrichting kunnen worden bekostigd, zoals een beweegstuin, tv-toestellen, andere audiovisuele apparatuur, decoraties, spelmateriaal, enz. Tenslotte zorgt de stichting voor de financiering van activiteiten voor bewoners van een aantal zorgcentra, zoals jaarlijkse bezoeken aan een kerstcircus en een kerstconcert, optredens van Visite Clowns en Verhalenvertellers, museum- en concertbezoek en incidenteel activiteiten ter ondersteuning van mantelzorgers.

De wijze van financiering van deze doelstellingen geschiedt door een combinatie van de inzet van het rendement uit het eigen vermogen en de werving van sponsorbijdragen. Voor de werving van sponsorbijdragen is een speciale commissie actief. Deze commissie dient regelmatig aanvragen voor sponsorbijdragen in bij fondsen die op het terrein van de ouderenzorg werkzaam zijn. Verder organiseert en stimuleert de commissie sponsoractiviteiten voor een beperkt aantal gerichte doelstellingen, zoals de inrichting van nieuwe zorgcentra. Een derde bron van inkomsten vormen legaten en erfstellingen die de stichting incidenteel ontvangt.

Het beheer van het vermogen komt neer op beleggingen in waardecertificaten en het aanhouden van een spaarrekening. Voor financiering van voorzieningen en activiteiten, waarvoor een beroep wordt gedaan op de middelen van de Vrienden van Zorgwaard, wordt in eerste instantie het rendement van de beleggingen en de spaarrekening ingezet. In een beperkt aantal gevallen wordt ook het vermogen zelf aangewend om grotere voorzieningen en duurdere activiteiten mogelijk te maken.