De Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk (SGO) is op 6 oktober 1987 opgericht in samenwerking met de voormalige gemeente ’s-Gravendeel. De opdracht van de toenmalige wethouder was dat de stichting een coördinatiepunt moet worden van het seniorenwerk in het dorp.

Het doel van SGO is een betere coördinatie van het seniorenwerk door samenwerking van en met de verschillende organisaties en kerken in de kern ’s-Gravendeel. Gezamenlijk wordt niet alleen geprobeerd bestaande voorzieningen beter te benutten en (waar mogelijk) uit te breiden, maar ook het stimuleren en zo mogelijk ontplooien van nieuwe activiteiten voor de senioren.

SGO heeft een dagelijks bestuur bestaande uit zes personen en een algemeen bestuur. Het dagelijkse bestuur heeft drie uitvoerende activiteiten namelijk: ‘Even Wat Anders’ (twee dagen in de week een koffieochtend), het fietsplan (rolstoelfiets en duofiets) en de Wielewaal (dorpsshuttle).

SGO werkt met vrijwilligers en van de gemeente wordt subsidie ontvangen.


De Wielewaal

In 2019 heeft SGO het initiatief genomen, dat er op korte termijn ook in ‘s- Gravendeel een dorpsshuttle, een elektrische auto, komt.       

In samenwerking met de seniorenbonden Algemene Seniorenbond ‘s-Gravendeel (ASG), Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en Stichting Vrienden van Zorgwaard is het plan opgevat om een elektrische auto aan te schaffen, om zo in een behoefte te voorzien. In verband met de herkenbaarheid en de eenheid binnen de Hoeksche Waard is de naam van de auto, evenals in Strijen, de Wielewaal. De verwachting is dat er op termijn ook in andere kernen van de Hoeksche Waard een dergelijk voorziening komt.

De initiatiefnemers zijn aan de slag gegaan om sponsoren te vinden en het benodigde geld bijeen te krijgen. En dat is gelukt. Met dank aan de sponsoren, die de senioren en de mensen met een beperking een warm hart toedragen. De Wielewaal kan met een opgeladen accu 100 kilometer per dag rijden. Daarom is besloten dat de service alleen wordt verleend binnen de kern ‘s-Gravendeel. In eerste instantie wordt er alleen op doordeweekse dagen gereden.


Fietsplan

De doelstelling van het fietsplan is om mindervaliden senioren en mensen met een beperking, die wonen in ‘s-Gravendeel, de mogelijkheid te bieden om met behulp van een vrijwilliger een fietstochtje te maken in en rond het dorp.

 


Even Wat Anders

Voor senioren worden 2 keer per week gezellige koffieochtenden georganiseerd in het Trefpunt Weegje 1D.