Vrijwilligers gezocht voor ontruimer of BHV’ers bij calamiteiten

Vrijwilligers  gezocht voor ontruimer of bedrijfshulpverlener.

We zijn op zoek naar vrijwilligers, die in geval van een calamiteit (bijv. een brand) kunnen optreden als “ontruimer” en/of “bedrijfshulpverlener” (bhv’er). Met name in Het Trefpunt waar diverse activiteiten plaatsvinden, is het wenselijk om in het geval van een calamiteit vrijwilligers aanwezig te hebben die zijn opgeleid tot ontruimer en/of bhv’er en die op een geordende wijze de aanwezigen kunnen begeleiden of hen de richting wijzen naar een veilige opvanglocatie. Om ontruimer te worden, moet een voorlichting/cursus gevolgd worden die door een bevoegde instantie wordt gegeven.

Naast de primaire taak van ontruiming moet de ontruimer (zichtbaar middels een hesje met als opschrift “ontruimer”) ook zekerstellen, dat in bijvoorbeeld toiletten of aparte ruimtes niemand meer aanwezig is en dit kan melden aan hulpverleners (bijvoorbeeld de brandweer). Als ontruimer moet je op de hoogte zijn van alle nooduitgangen, vluchtwegen en het ontruimingsplan. Een ontruimer hoeft in eerste instantie geen eerste hulp te geven of een brand te blussen (alhoewel het oefenen in het blussen van een brandje wel onderdeel kan zijn van de voorlichting).

De functie van bhv’er gaat iets verder dan ontruimer. De bhv’er schakelt bijvoorbeeld hulpdiensten in en kan eenvoudige hulp verlenen bij iemand die onwel is geworden of gewond is geraakt. Heel waarschijnlijk zijn er leden, die al in hun werkzame leven ontruimer of bhv’er zijn geweest. Het zou natuurlijk fijn zijn als juist die leden zich aanmelden als vrijwilliger, maar anderen zijn uiteraard ook van harte welkom.

Hoe meer aanmelders, des te makkelijker het is om een situatie onder controle te houden. Tot op heden zijn er gelukkig geen situaties geweest, die een ontruiming noodzakelijk maakten, maar dat geeft geen garantie voor de toekomst. Dus meld je aan zodat we bij een calamiteit met elkaar de juiste handelingen verrichten om erger te voorkomen. Een simpele aanmelding is voldoende (er zijn geen kosten aan verbonden voor vrijwilligers); het gaat allereerst om een indicatie te krijgen van de belangstelling. Aanmelden bij info@seniorenbondasg.nl